Vintermøder 2018/2019

 Nydamskolen, lokale 23 ( evt. mødes ved hovedindgangen) kl. 19.00

Torsdag den 13/12-2018 -Snakke om Europaudstillingen og Lokaludstillingen

Torsdag den 10/1-2019 - Bedømmelse af duer ( alle prøver at dømme de medbragte raceduer).

Torsdag den 14/2-2019 - Generalforsamling, samt præmie overrækkelse

Torsdag den 14/3-2019 - Due Quiz

Torsdag den 11/4-2019 - Foredrag med Jens Ove Hansen , formand for Kroppert Specialklub.

Skriv en tekst her

Skriv en tekst her

Generalforsamling 2019

Generalforsamling:  14. februar 2019 Kl. 19.00 i Vester Sottrup.

Punkt 1: Formanden bød velkommen. Det i (    ) var det der blev vedtaget

Punkt 2: Valg af dirigent (Børge Meier)

Punkt 3: Beretning af formanden:

En kort gennemgang af vores aktiviteter siden sidste generalforsamling den 22. februar 2018

Vintermøde den 8/3-2018 – Formand for kæmpedueklubben Kim Stenderup fortalte om foreningen  

Vintermøde den12/4-2018 – Vildkonsulent Claus Sloth fortalte om sit arbejde, særlig om invasive arter som vildsvin og mårhund.

Slagvandring den 17/5 – 2018 Årets første slagvandring var hos Peter Andreasen, Sandvej ved Ragebøl hvor der var Tysk nonner, Dansk Paryk, Højstjerter og Mørkbrandet Dansk Tumlinge på slaget. Vejret var godt og drivhuset var dejlig opvarmet, efter dagens sol, og ellers fik vi kaffe og kage inde i stuen hos Susanne og Peter. Tak for besøget.

Slagvandring den14/6-2018 – besøg hos Peter og Lise Harboe-Johansen, Vollerup bygade ved Bolderslev. Vejret var ikke med os denne aften. Men der var meget at se på lige fra æsler, aber, kaniner, svin, bisamrotter og selvfølgelig duer. Men der var orden i tingene, vi fik kaffe i laden. Tak for besøget.

Kliplev Mærked- lørdag den 9/6-2018. Vi var der fra 7.30 til ca. 12.00 – Nu har vi været på pladsen i et par år, og der er mange der besøgte os for at de udstillere duer. Tak til alle som hjalp denne dag.

Sommerudflugten 2018 blev aflyst på grund af manglende udflugtssted.

Slagvandring den 13/9- 2018. Sidste slagvandring hos Paul Pomykala i Skelde. Høns i mange bure, samt Guldgimpler og Mährisk Strasser . Tak til Jytte og Paul for besøget.

Ungdueudstilling på Alsingergården var den 6.10-2018.  Der var tilmeldt 43 ungduer til udstillingen fordelt på 10 udstillere, bedste ungdue havde Paul Pomykala med en Guldgimpel med sortvinget med 96 point. – efter bedømmelsen fik vi gule ærter med flæsk/ pølser eller smørrebrød. Der blev pakket sammen ca. ved 14.30 tiden  

Lokaludstilling på Plantorama var den 17. og 18. november 2018 med 11 udstillere, 113 duer var tilmeldt, men der kom 101 duer til udstillingen, det var nok lidt tæt på europaudstillingen. Vi havde et par dødsfald (af duer) på vores udstillingen. Bedste due var kat.nr. 37 med 97 point blå skælvinget med farvet slagfjer. Peter Meier – tillykke med titlen Peter.

Vintermøde den 13/12-2018.  Snakke om europaudstilling og lokaludstilling. 6 fremmødte.

Vintermøde den 10/1-2019. Bedømmelse af duer. Stort fremmøde, så vi blev delt op i 2 hold. Fik en dejlig aften med at bedømme duerne. Desuden havde Hans Kühl sine nye duer med – sort Luchs med bånd (held og lykke med dem Hans).

Europaudstilling i Herning- fredag, lørdag og søndag den 9 – 11. november Fra vores klub deltog følgende:

Europaudstilling i Herning 9-11 november 2018

Racedueklubben for Als og Sundeved havde også duer på udstillingen:

Torben Buhrkall: Syrisk Sejler 94 point - E5, Dansk Paryk - sort 93 point og 95 point.

Torben Bolø : Dansk Paryk - sort 94 point, 96 point E3, 94 point, 96 point E3, 96 point E4,92 point. Antwerpener Smerle - rødfahlet 95 point E7, gul95 point.

Peter Meier : Luchs blåskælvinget m. farvet slagfj. 93 point, 93 point, 93 point, 95 point SE3, 92 point, 95 point SE3,93 point, 94 point. 

Børge Meier: Luchs rødskælvinget. 94 point, 94 point, 95 point SE3, 93 point, 93 point, 94 point Z, 96 point LDB4, 94 point

Poul Hansen: Luchs - gul m. hv. slagfj. 97 point LDB6, 96 point LDB7, 94 point, 94 point, 96 point E2, 95 point Z, 93 point, 96 point LDB9, 95 point E5, 94 point, 95 point E6, 96 point E2. gulskælvinget 94 point, 94 point. gulskælvinget m. farvet slagfj. 96 point LDB8, 92 point.

Jørgen Jacobsen : Sachsisk Vingedue- sort 93 point, 95 point, 95 point SE3, 94 point, 94 point.

Bent Schmidt: Rhinsk Ringslager- blåtavlet 93 point, 91 point, 96 point E2 og ECH, 91 point. Blå m. sorte bånd 93-point, 94 point, 92 point, 91 point, 93 point, 91 point, 91 point, 93 point, 92 point, 93 point, blåskimlet 94 point og 91 point.

(SE3= ærespræmie 12 euro, E2 = glasstatuette, ECH = europachampionat, E3 = vase m. logo, E4 = platte m. logo, E7= 10 euro, E5 = krus).

Punkt 4:  Kasserer fremlagde regnskab (Regnskab blev godkendt).

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent (Uændret på de 150,- kr, hvis det bliver underskud næste år, skal det evt. hæves).

Punkt 6: Indkomne forslag (Ingen)

Punkt 7: Valg af bestyrelsen – efter tur afgår Torben Bolø, Paul Pomykala, Børge Meier, samt Peter Christensen. Børge og Peter ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. (Genvalg til Torben Bolø og Paul Pomykala – nye i bestyrelsen Peter Meier og Peter Andreasen. – velkommen til de 2x Peter).

Punkt 8: Valg af bestyrelsessuppleanter (Jørgen Jacobsen)

Punkt 9: Valg af Bilagskontrollør (Hans Kühl og Børge Meier)

Punkt 10: Valg af Bilagskontrollørsuppleant (Ingen valgt).

Punkt 11: Godkendelse af udstillingsprogram (Godkendt – lokaludstilling bliver den 17. november, ungdueudstilling den 5.oktober)

Punkt 12: Evt. – 75-års jubilæum, (Det bliver omkring den 11 november, nærmere info følger.)

Formanden takkede Børge Meier for sin indsats i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen er der pokaloverrækkelse, Torben Bolø havde ordet.

Europaudstilling i Herning 9-11 november

Se billeder under galleri ,samt under nyheder vedr. point 

Seneste nyt på hjemmesiden

Under Gallery - Billeder slagvandring hos Peter Andresen.

Under os - Statistik 

Picture desciription: This text is shown on mouse over the image (Improving your search rank)

Stiftet 19 November 1944