Ungdueudstilling

UngdueudstUilling den 3/10-2020 er aflyst 

Vintermøde 2020/2021 på Nydamskolen i Vester Sottrup

Vintermøde dato: 

Torsdag den 8/10-2020 kl. 19 : Bedømmelse af ungduer ( tag et par ungduer med ) 

Lørdag den 21/11-2020 Lokaludstilling på Alsingergården i Svenstrup 

Torsdag den 3/12-2020 kl. 19 : Julehygge med glögg og æbleskiver.

Torsdag den 14/1-2021 kl. 19 ( program følger)

Torsdag den 11/2-2021 kl 19 : Generalforsamling - indkomne forslag senest den 4/2

Torsdag den 11/3-2021 kl. 19 ( program følger)

Nationaludstilling er den 12 +13 december i Herning

Husk 

Børge Meier  og Thomas Petersen

Slagvandring

De Luchs snak 

Hans Kühl og Matthias Jensen

Slagvandring

Klar til slagvandring 

Torben Buhrkall og Børge Meier

Slagvandring

Vi kigger på duer - fik vist taget en selfie i stedet 

Skriv en tekst her

Skriv en tekst her
Picture desciription: This text is shown on mouse over the image (Improving your search rank)

Stiftet 19 November 1944