Generalforsamling:  22. februar 2018 Kl. 19.00 i Vester Sottrup( Hvad der blev bestemt, med fed skrift)

Punkt 1: Formanden byder velkommen .

Punkt 2: Valg af dirigent ( Børge Meier)

Punkt 3: Beretning af formanden:

En kort gennemgang af vores aktiviteter siden sidste generalforsamling 2017

Vintermøde den 9/3-2017 – Ib Nielsen og Dorde Storm – De havde mange forskellige duer med, Engelsk kæmper, Strasser, danske tumlinger. Desuden fik Peter Christensen, Rinkenæs, bedste ungdue pokalen overrakt af pokalforvalter Torben Bolø.  

Vintermøde den 6/4-2017 – Kim Witte fra Sønderborg fugleforening havde nogle stuefugle med, samt fortalte om deres forening.

Slagvandring den 11/5 – 2017, startede hos Inge Marie og Jens Peter Johannsen i Kliplev, hvor vi fik set deres nye dueslag med Mittelhauser, desuden var vi ude og se hjorte hos Hans Vallentin. Efter det fik vi øl og pølser hos J.P og Inge Marie… tak for et dejligt besøg.

Slagvandring den 8/6-2017 – besøg hos Poul Erik Christensen, Traneholmvej ved Bovrup. Siden sidste besøg, var der kommet nyt drivhus, flere ænder og ny hønserace til. Tak for besøget.

Kliplev Mærked- lørdag den 10/6-2017. Samme placering som sidste år, der var nogle gengangere fra året før der besøgte os. Vi var der fra 7.30 til 13.00 – I år fik besøg af dyrlægen for at tjekke om vaccinationspapirerne var ok – ingen bemærkninger.

Sommerudflugt, søndag den 20. august. Vi startede turen kl. 7.00 fra Egen kirke, og med et par stop undervejs var vi 12 personer på vej til Fyn. 1.stop var hos Ib Nielsen og Dorde Storm på Rybersvej i Ebberup, vi startede med rundstykker og kaffe, derefter gik turen ug og se deres dueslag, og der var lidt for en hver smag (Mondain, Strasser, Engelsk kæmper, Luchs og Danske duer). 2.stop var hos Ulla og Per Jørgensen, Løjmarksvej ved Assens, her var det Engelsk parykker, Mittelhäuser og Voorburger), flere af duerne gik parvis i små burer. Sidste stop hos Mogens Jespersen på Middelfartsvej ved Assens, der var der blå Skade, Kalotter og Dansk Tumlinger) -  en god tur, vejret kunne være bedre men vi fik set det vi gerne ville- hjemme igen ved 17-tiden.

Slagvandring den 9/9- 2017. Torben Buhrkall tog imod årets sidste slagvandring, der var fuld hus og der var tændt op i grillen, tak for at I ville fejre at jeg var blevet senior medlem 😉

Ungdueudstilling på Alsingergården var den 7.10-2017.  Der var tilmeldt 46 ungduer til i udstillingen fordelt på 7 udstillere, bedste ungdue havde Torben Buhrkall med en sort Dansk Paryk. – efter bedømmelsen fik vi gule ærter med flæsk/ pølser eller smørrebrød.

Lokaludstilling på Plantorama i Sønderborg Lørdag og Søndag den 18-19 november 2017. For første gang fik vi lov til at benytte plantorama som udstillingssted. Og det var en succes, der var mange mennesker der slog en smut forbi udstillingsburerne. Efter at det var første gang formanden benyttede Showman programmet til udstillingsliste gik det nogenlunde ( Selvom Peter Andreasen og Poul Hansens duer fik en forkert placering ) , men ellers var der 149 duer tilmeldt med 12 opdrættere. Bedste due 2018 havde Jørgen Jacobsen med en Sachsisk vingedue med 97 point, tillykke til Jørgen.

Vintermøde den 14/12-2018. _ Ditlev Duus viste billeder og fortalte om duer.

Punkt 4:  Kasserer fremlægger regnskab (  ingen bemærkninger)

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent ( uændret 150,- kr pr år.)

Punkt 6: Indkomne forslag ( ingen)

Punkt 7: Valg af bestyrelsen – efter tur afgår Torben Buhrkall og Peter Christensen ( Begge genvalgt)

Punkt 8: Valg af bestyrelsessuppleanter ( Jørgen Jakobsen)

Punkt 9: Valg af Bilagskontrollør ( Peter Meier og Hans Kühl)

Punkt 10: Valg af Bilagskontrollørsuppleant ( Ingen valgt )

Punkt 11: Godkendelse af udstillingsprogram ( 6/10- 18 Ungdueudstilling og 17/11+18/11 Lokaludstillng)

Punkt 12: Evt. –

Efter generalforsamlingen er der pokaloverrækkelse, Torben Bolø har ordet.