Raceduesporten i Sønderjylland har været mest koncentreret omkring øen Als og Sundeved. Resten af Sønderjyllands racedueopdrættere har været medlemmer her før i tiden da det var den eneste dueklub i Sønderjylland.

1928 - 1935 var der Sønderborg Amts Dueavlsforening, men den ophørte fordi der var uoverensstemmelse mellem bestyrelsen og medlemmerne.

I 1944 blev der så forsøgt igen, Carl A. Lauritzen & C.Clement -Hansen indkaldte til stiftende møde den 19. November 1944 kl. 14,30 på Guderup Stationskro, 20 dueinteresserede mødte op samt 8 tilkendegivelse at være medlem. Der blev dannet et udvalg bestående af Carl A. Lauritzen fra Sønderborg, C. Clement - Hansen fra Sønderborg, Hans Hollænder fra Torup, Peter Kammann fra Høruphav samt Chresten Hansen fra Brandsbøl. Formand bliver C. Clement - Hansen.

 

Klubbens navn bliver " Racedueklubben for Als & Sundeved".

 

Den første udstilling blev afholdt den 15 - 16 dec 1945, der kunne udstilles duer med  og uden ring og der blev udstillet 278 duer.

Lokaludstillingerne startede i 1945 - 49 på Sønderborghus, fra 50 - 57 på Teaterhotellet , i 58 - 59 på Hotel Strand , 60 - 67 igen på Teaterhotellet, 68 - 69 i Adelberg, 70 - 78 i Ulkebøl forsamlingshus , fra 79 - 86 på Sønderborg bibliotek , fra 87 - 94 på Sønderborghus.

1948 ændres navnet til Provinsdueavlsforening for Sønderborg & Aabenraa Amter.

1956 ændres navnet til Racedueklubben for Als & Sundeved.

1957 dør C. Clement - Hansen , ny formand bliver Jørgen Petersen fra Kirkehørup, senere på året bliver Kr. Poulsen fra Sjellerup valgt som ny formand.

1960 bliver den første ungdueudstilling afholdt på Lysabild kro, 67 ungdyr deltog.

1961 bliver Mogens Eriksen fra Nordborg valgt til ny formand.

1962 Ditlev Duus fra Sønderborg bliver valgt til ny formand.Klubben vælger en juniorbestyrelsesmedlem for at få bedre kontakt til de unge. Erik Ohrt fra Sønderborg bliver valgt.

1965 Der bliver arrangeret fælleskørsel afduer til Nationaludstillingerne.

1968 dør æresmedlem Carl A. Lauritzen

1969 25 års jubilæum, udstilling samt fest på Skodsbøl kro.

1972 er der ingen udstilling da der er for få tilmeldte duer.

1974 bliver Leif Nielsen fra Sønderborg valgt som ny formand.

1976 bliver Ditlev Duus fra Sønderborg igen valgt som formand.

1983 ingen udstilling, alle duer skal vaccineres , det bliver de den 15. december. Det drejer sig om  1922 duer.

1985 prøver man at få en duekoloni samt et klubhus på Damgade i Sønderborg, men kommunen afslog.

1986 prøver man igen , denne gang på Stengård, men al samarbejde med Brevdueforeningen stopper vedr. koloni. Ideen bliver droppet.

1990 blive Svend Åge Hansen valgt som ny formand. Han er fra Sønderborg.

1992 Børge Meier fra Svenstrup bliver valgt som formand.

1994 er der 50 års jubilæum , Ditlev Duus bliver udnævnt til æresmedlem. Der bliver udstillet 258 duer på jubilæumsudstillingen.                                 

1995 flyttede vi fra Sønderborghus til Sønderborg Bibliotek.

1999 er der 340 duer udstillet.

2000 bliver Matthias Jensen fra Stevning valgt som formand. Burmaterialet bliver flyttet fra Ketting til Stengård i Sønderborg. Hans C. S. Jacobsen bliver valgt til æresmedlem.

2004 er der 60 årsjubilæumsfest på Sønderborg Vandrehjem.

2013  får de deres egen hjemmeside www.ras.mono.net

2014 var der 70 års jubilæumsfest på Den Gamle Kro i Gråsten , 35 medlemmer med ægtefælle/kæreste deltog.

2016  Matthias Jensen takkede af som formand, 25 år i bestyrelsen blev det til.Ny formand blev Torben Buhrkall fra Trappen ved Alnor. 

2017 Ved Generalforsamlingen 9. Februar blev Matthias Jensen æresmedlem for Racedueklubben for Als & Sundeved. 

2019 Ud af bestyrelsen træder Børge Meier og Peter Christensen, nye i bestyrelsen bliver Peter Andreasen som bliver næstformand og Peter Meier så er bestyrelsesmedlem.

 

Kilde : Racedueklubben for Als & Sundeved 50 års jubilæumsskrift 1944 - 1994 af æresmedlem Ditlev Duus